inegölspor kulübü. Kulübe Üyelik

      

                                                                                                                                                                             ……./......./..........

 

                                                                İNEGÖLSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Derneğinizin Ana tüzüğünü okudum. Tüzüğünüzdeki bütün üyelik şartlarını kabul ediyorum. Tüzüğünüzdeki 3. 4. ve 5. Maddede belirtilen derneğe üyelik koşulları ve üyelik işlemlerinin bütün amaç ve hizmet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ediyorum. Dernek Tüzüğünüzün hükümlerine göre üyelik müracaatımın 30 gün içinde gerekli incelemesi yapılarak üyeliğimin kabulünün tarafıma yazılı veya sözlü olarak iletilmesi neticesinde tüzüğünüzün emrettiği üyelik aidatlarının ödemelerini, nakit veya Derneğinizin bildireceğiniz banka hesabına yatıracağımı taahhüt ederim.

 

            Dilekçemin değerlendirilerek üyeliğimin kabulünü arz ederim.

 

Saygılarımla,

 

       

T.C. Numarası:                                  

Adı Soyadı:                                  

Ana Adı:                                  

Baba Adı:                                  

Doğum Yeri ve Yılı:                                  

Mesleği:                                  

Ev Adresi:                                  

İş Adresi:                                  

Cep  Telefonu:                                 

İş Telefonu:                                  

E-Posta Adresi :                                  

 

İmza:                                  

 

 

Derneğinize üye olmak için müracaat eden yukarıda açık kimliği yazılı İnegölspor Kulüp Dernek üyeliğine kabulüne Dernek Yönetim Kurulumuzun………/………/2020 tarihinde yapılan toplantısında  ….……... Numara ile karar verilmiştir.

                                                     

 

 

                                                                                                                                     İNEGÖLSPOR YÖNETİM KURULU ADINA

                                                                                                                                                                BAŞKAN

                                                                                                                                                         Kani ADEMOĞLU

%>